Peygamber Efendimizin Yaratılışı

By | 5 Mart 2014

peygamber efendimizin doğumnda olan mucizeler

Peygamber Efendimizin yaratılışı en çok merak edilen konulardan birisir. Peygamber Efendimizin yaratılışı ile ilgili Berzenci Mevlid-i Şerif’in de açıklamalar yapılmıştır.  Hz. Ali’den rivayet edilen Peygamber Efendimizin yaratılışı şu şekildedir;

Ali (RadıyallâhuAnh) şöyle anlatmıştır:

Bir kere ben: “Yâ Rasûlellâh! Sen ne şey­den yaratıldın?” diye sorduğumda o:

“Rabbim bana (mîrac gecesi) vahyettiklerini vahyedince ben: ‘Yâ Rabbi! Beni ne şey­den yarattın?’ diye sordum.

Allâh-u Te’âlâ da: ‘İzzim celâlim hakkı için sen olmasaydın, cenneti de cehennemi de yaratmayacaktım’ buyurdu.

Ben tekrar: ‘Yâ Rabbi! Beni hangi şeyden halkettin’ deyince: ‘Yâ Muhammedi Kudre­timle halk ettiğim, hikmetimle îcat ettiğim ve şeref vermek için azametime nisbet ettiğim (büyüklüğümle irtibatlandırdığım) nûrumun beyazlığının sâfîliğine nazar ettim (baktım) ve ondan bir cüz çıkarttım, sonra onu üç kısma böldüm; seni ve Ehl-i Beyt’ini birinci kısım­dan yarattım, ashâbını ve eşlerini ikinci kı­sımdan halk ettim, seni sevenleri de üçüncü kısımdan îcat ettim.

Kıyamet günü olduğu zaman o nûru Ken­di nûruma geri döndüreceğim ve seni de, Ehl-i Beyt’ini de, ashâbını da, seni sevenleri de rah­metimle cennetime girdireceğim. Benim tara­fımdan onlara bunu bildir’ buyurdu.”