Peygamber Efendimizin Anne Tarafından Nesebi

By | 21 Nisan 2014

Peygamber Efendimizin Anne Tarafından Nesebi

Peygamber efendimizi (sav)’in baba tarafından nesebi şerifini daha önce ki yazılarımızda ayrıntılı bir şekilde paylaşmıştık.Peygamber Efendimizin anne tarafından nesebi şerifi de belli bir yere kadar bilinmektedir. Peygamber Efendimizin anne tarafından nesebini ise şöyle sıralayabiliriz;

“Kilâb oğlu Zühre oğlu Abdimenaf oğlu

Vehb kızı Amine oğlu Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) dir.”

Abdurrahman ibni Avf (Radıyallâhu Anh) dan rivayete göre; Abdülmuttalib Yemen’e gitti­ğinde bir Yahudi ondan kendisine bazı yerlerini göstermesini isteyince o: “Avret olmayan yerle­rimi gösteririm” demiş.

O da: “Ellerinde mülk, burnunda Nübüvvet var, ama bu ancak Zühre Oğulları’nda tamamla­nacak, sen Zühre Oğulları’ndan evlen” demiştir. (Nîsâbûrî, Şerefu’l-Mustafâ, no:92, 1/345-346; İbni Sa’d, etTabakât, 1/86; Hâkim, el-Müstedrek 2/601; Beyhakî, ed-De­lâil, 1/106; Ebu Nu’aym, ed-Delâil, 1/129)

Peygamber Efendimizin anne tarafından nesebi ve babasının nesepleri Kilâb isimli beşinci de­desinde birleşmektedir.