Oruç Tutmak

By | 1 Mayıs 2014

oruç tutmak

Oruç tutmak hakkında Ayet: “Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız.”

(Bakara; 183)

Oruç tutmak hakkında Hadis: “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ra­mazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, İman 28, Savm 6; Müslim, Siyam 203)

Oruç tutmak hakkında Hikâye:

“Allah Tarafından Yedirilirim”

Peygamber Efendimiz ashabını yiyip içmeksizin oruçları birbirine ek­leyerek tutmalarını yasaklamıştı. Ashabı bunun üzerine: “Ya Resûlullah, ama siz peş peşe oruç tutuyorsunuz” dediklerinde, “Ben, sizin gibi deği­lim. Zira ben, (Rabbim tarafından) yedirilir ve içirilirim” buyurmuştu.