Ölümden Korkmanın Ömrü Uzatmayacağı

By | 2 Temmuz 2014

hac-umre-seti

 

olum2Allah (c.c.):
“Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler” buyurmuştur. Yine,
“Allah eceli geldiğinde hiçbir nefsi ertelemeyecektir. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.” buyurmuştur. Bir ayette de:
“Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah’ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır” buyurmuştur.

Açıklama:
Hastalığından dolayı ölmekten korkma. Çünkü sağlık ve afiyet insanı ölümden uzaklaştırmadığı gibi hastalık da ölüme yaklaştırmaz. Ölüm ancak Allah’ın (c.c.) kişi için tayin ettiği vakitte gerçekleşir. Belirlenen sayılı nefesler tükenince, hasta veya sağlıklı olsun, ölüm gelip çatar.

• Abdullah b. Mesud’dan radıyallâhu anh rivayet edilen hadise göre: anne rahmine düştükten yüz yirmi gün sonra melek, cenine şu dört şeyle gönderilir: ameli, eceli, rızkı ve bahtlı veya bahtsız olacağı. Bunlar yazılır, sonra ona ruh üflenir.”

Sonra ey hasta kardeşim, ömrün ne kadar uzun olursa olsun eni sonu varacağın yer ölüm. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.” “Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” Herkes mutlaka bu geçici diyardan yerleşik diyara intikal edecek. Sen şairin dediği gibi ölümlüsün, ölümlünün evladısın.