Öğrendiklerini Unutmamak İçin

By | 17 Eylül 2014

Öğrendiklerini Unutmamak İçinÖğrendiği bir bilgiyi bir daha unutmamak, yapılan tenbihi hiçbir zaman unutup ihmal etmemek, her zaman uyanık olup gaflet halinde olmamak ve ibadet için her zaman istekli bulunmak için, aşağıdaki ayeti kerime tertemiz ve beyaz renkte bir kap içerisine, gül suyu ve süzülmemiş bal karışımı bir mayi ile yazılır. Daha sonra bu kabın içerisi içilmeye müsait temiz su ile doldurulur. Bu su, üç Cuma üst üste sa bah erkenden aç karına üçer yudum içilmeye de vam edilir. Müddet bittiğinde bahsi geçen meziyetler tertibe uyan kimse de gelişmiş olacaktır.