Namazı Kaçırmak

By | 5 Aralık 2014

namazi-kilinisi-ile-ilgili-sorularAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulul­lah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

İkindi namazını kaçıran kimse, ailesi ve malından ayrı kalıp tek kalan kişi gibidir.”

(Hadis, ikindi namazını kaçırma ve geciktirmenin çok kötü bir hareket olduğu­ma ve bu duruma düşen bir kimsenin aile ve malını kaybetmiş gibi üzülmeye layık olduğuna işaret etmektedir.)

Yahya b. Saîd (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir:

“Namaz kılan kimse, namazı (vaktinde de) kılar ve vakti geçirdi(kten sonra da) kılar. Bununla birlikte namazın vaktini geçirmesi, ailesinden ve malından daha büyük veya daha üstündür.”