Musibete Karşı Okunacak Dua

By | 13 Şubat 2014

Musibete Karşı Okunacak Dua Arapçası;

musibete karşı dua

Musibete Karşı Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme! Ente Rabbi. La ilahe illa ente. Aleyke tevekkeltü ve ente Rabbü’l-arşi’l-‘azim. Maşaallahü kane vema lem yeşe’ lem yekûn. La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-‘azim. A’lemü ennallahe ‘ala külli şey’in kadir. Ve enne’llahe kad ehata bi külli şey’in ‘ılma. Allahümme! Inni e’uzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin, ente ahizün bi nasiyetiha. İnne Rabbi ‘ala sıratın müstakim.”

Musibete Karşı Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve Sen yüce Arş’ın sahibisin. Allah’ın dilediği olur. O’nun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah’tır. Bilirim ki, Allah’ın her şeye gücü yeter. Ve Allah, her şeyi ilmi ile kuşatmıştır. Allah’ım! Nefsimin şerrinden ve senin yönetimin altındaki bütün canlıların şerrin­den sana sığınırım. Şüphesiz Rabbim (yaptığı her işte) doğru yoldadır.” (Taberani, Dua, No: 343,1, 129)

Musibete Karşı Okunacak Dua ile ilgilibilgi: İbnÖmer(r.a.); Peygamberimiz (s.a.v.)’in, her türlü bela ve musibete karşı sabah-akşam böyle dua etmeyi asla terk etmezdi, demiştir.