Misafire İkramlarda Bulunmak

By | 18 Kasım 2014

misafirlikAlimler, misafirliğin hükmü hususunda ihtilaf etmişlerdir. İmam A’zam, İmam Şâfiî, İmam Mâlik ve diğerlerinden oluşan cumhura göre; misafirlik, sünnettir. Çünkü misafirlik, yüce ahlâktan, İslam adabından, peygamberlerin ve salih kimselerin ahlâkındandır. Cumhur, buna, “misafirine hediyesini ikram etsin” ifadesini delil olarak getirmişlerdir. Bu da ancak kişinin kendi isteğiyle gerçekleşir. Çünkü  «ikram etsin» ifadesi, iyi davransın demektir.
Bazıları ise bu konuda gelen hadislerin dış görünüşüne bakarak misafirliğin vacip olduğu ile ilgili görüşü te’vil edip bunun, İslam’ın ilk yıllarında geçerli olduğunu belirtmişlerdir.) Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim dilini gereksiz sözlerden korursa her türlü sıkıntıdan kurtulur.”
Ukbe b. Âmir (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Kurtuluş nedir?’ diye sordum. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’de:
– ‘Diline sahip ol, evin başına dar gelmesin ve günahlarından dolayı ağla buyurdu.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâh aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah her kimi iki çene kemiği arasındakinin şerri ile iki bacağı arasındakinin şerrinden korursa o kimse cennete girer.”