Misafir Olarak Ağırlamayandan Hak Talebi

By | 7 Ağustos 2014

feraceler

 

Misafir Olarak Ağırlamayandan Hak TalebiMikdam Ebû Kerime Es-Sami’den rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Pey­gamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

“— Misafiri bir gece barındırmak, her müslüman üzerine düşen bir vacib haktır. Hangi misafir, bir adamın evi civarında bulunursa, bu misafiri konukla­mak o ev sahibi üzerine borç olur. Misafir (bu alacağını) isterse talep eder, isterse terk eder.

Açıklama:

Misafirin uğradığı bir beldede parası ile ikamet edecek yer ve yiyeceği gıda maddeleri bulamazsa veya ödeyecek para ve imkânı yoksa, böyle bir misafirin inmiş bulunduğu ev sahibi tarafından konuklanması, ev sahibi üzerine düşen bir borç olur. Ev sahibi borçlanınca, misafir de alacaklı durumuna geçer. Misafir bu bir gecelik konuklama alacağını dilerse ev sahibinden ister ve dilerse istemez. İstenen hakkı, ödemeye imkânı olup da ödemeyen ev sahibi günahkâr olur.