Allah İçin Ziyaret Etmenin Allahın Sevgisini Kazandırması

By | 7 Ağustos 2014

kuran

 

hasta-ziyaretiEbû Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallâhu aleyhi vesel­lem şöyle buyurdu :

“— Bir adam, (başka) bir şehirde olan kardeşini ziyaret etmişti. Allah, o adamın geçeceği yol üzerine bir meleği gözcü göndermiş ve melek ona şöyle demişti:

— Nereye gitmek istiyorsun? Adam:

— Şu şehirdeki kardeşime, dedi. Melek:

— Onun, senin üzerinde ödemekle yükümlü olduğun bir iyiliği var mı? dedi. Adam:

— Hayır, dedi. Ben, onu (bir menfaat için değil), Allah için seviyorum. Me­lek şöyle dedi:

— Ben, Allah’ın sana gönderdiği elçiyim. Sen o kardeşini sevdiğin gibi, Al­lah da seni sevmiştir.”

Açıklama:

Bir menfaat gözetmeksizin veya bir minnet altında kalmaksızın bir din kar­deşini ziyaret etmenin fazileti ve mükâfatı Allah sevgisini ve rızasını kazanmaktır. Allah rızasını kazanmak da âhiretin ebedî saadet ve nimetini elde etmek demek­tir. Bu bakımdan kardeş ziyaretinin önemi çok büyüktür. Birbirine bağlılığı temin eder, karşılıklı fedakârlığı sağlar ve müslümanlar arasında ahenk kurulmasına sebep olur.