Mi’râciyeler

By | 20 Kasım 2014

miraciyelerPeygamberimiz’in (sav) doğum günü olan Mevlid gecelerinde O’nun kutlu doğumunu anlatan Mevlidler okunduğu gibi Mi’rac kandillerinde de, bu semavî yolculuğu anlatan Mi’râciyeler okunur. Mevlid-i Nebi yazarı Süleyman Çelebi’nin “Söyleşirken Cebrâil ile kelâm /Geldi Refref önüne, verdi selâm”beytiyle başlayan mi’raciyesi meşhurdur.

Mi’rac gecelerinde, bu hadiseyi anlatan hadîsler ve kitaplar yeniden okunmalı, toplantılar düzenleyip mi’raciyeler okutûlmalıdır. Gönüller İlâhilerle coşmalı, ilmî-manevî sohbetlerle kendinden geçmelidir. Kur’ân’dan özellikle îsra sûresi’nin (17) 1, 22-39. âyetleri; Necm sûresi’nin (53) 1-18; Bakara sûresi’nin (2) 285-286 âyetleri ve tefsirleri okunabilir. Mi’rac gecesinde; Kur’ân’ın dilinden kalp kulağıyla iman derslerini dinleyen ve başını kaldırıp vahdete tam yönelenler, kulluğun mi’racıyla kemalât arşına çıkabilirler.

Mi’rac’ta iman hakikatleri gözle görüldüğü için, bu kandil gecesi imanî konuları ve o konular içinde Mi’rac’a ait meseleleri derinlemesine okuyup mütalâa etmek lâzımdır.