Merhametli Davranmak

By | 17 Kasım 2014

merhametCerîr b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah, insanlara merhamet etmeyen kimseye merhamet etmez.”
Konuyla ilgili bir rivâyet ise şu şekildedir: “Kim insanlara merhamet etmezse Allah’ta ona merhamet etmez ‘

Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Rahman (olan Allah), merhametli olan kimselere rahmet eder. O halde siz, yerde bulunanlara merhametli davranınız ki gökteki de size merhametli davransın.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:“Ebu’l-Kâsım (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Merhamet ancak şaki kalbi katılaşmış kimsenin kalbinden kaldırılır.”