Kurban ve Bayram Günlerinde Yemek

By | 9 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade

 

sofraisrafEnes İbn Mâlik’ten nakledildiğine göre Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

“Kurban Bayramı namazından önce kurbanlarını kesenler yeniden kurban kessinler.” Bunun üzerine birisi kalkıp Hz. Peygamber’e sallallâhu aleyhi vesellem: “Bu gün insanların canlarının et çektiği bir gündür!” dedi ve komşularından yoksul ve muhtaç olan kimselerin isimlerini saydı. Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi vesellem de galiba onu tasdik etti. Sonra bu şahıs: “Benim henüz bir yaşını dol­durmamış ve iki tane besili koyundan daha çok sevdiğim bir keçim var, (bunu kurban edebilir miyim?)” diye sordu ve Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem ona müsaade etti. Ben Resûlullah’ın sallallâhu aleyhi vesellem (bir yaşını doldur­mamış keçinin kurban edilmesiyle ilgili olarak) verdiği bu iznin başka şahısları kapsamına alıp almadığını bilmiyorum.”

• el-Berâ İbn Azib’ten nakledilmiştir: “Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem bir Kurban Bayramı namazından sonra bize hutbe okudu ve şunları söyledi: “Kim bizim kıldığımız namazı kılar ve bizim kestiğimiz gibi kurbanını keserse gerçekten de kurban görevini tam olarak yerine getirmiş olur. Fakat kim kurbanını namaz­dan önce keserse namazı kabul olur, ama kurbanı olmaz.”

Bunun üzerine el-Berâ’nın dayısı Ebu Bürde İbn Niyâr: “Ey Allah’ın Resûlü, ben bir koyun kurban ettim ve namazdan önce kestim. Ben bu günün yeme içme günü olduğunu biliyorum ve istedim ki bu gün kesilen ilk koyun benim evimde kesilen koyun olsun. Bu yüzden koyunumu kestim ve namaza gelme­den önce de biraz yedim” diye Resûlullah’a -sallallânu aleyhi vesellem- durumunu anlatınca Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- ona: “Öyleyse senin koyunun et koyunu olmuş” buyurdu. Bürde: “Ey Allah’ın Resûlü bizim henüz bir yaşını doldurmamış fakat iki koyundan daha çok sevdiğim bir keçimiz var. Bu keçiyi kurban etsem görevimi yerine getirmiş olur muyum?” diye sorunca Resûl-i Ek­rem sallallâhu aleyhi vesellem: “Senin için evet, fakat senden sonra başkaları için hayır.” buyurdu.

Açıklama:

Zeyn İbnü’l-Müneyyir şöyle demiştir: “Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem hem kurban hem de Ramazan bayramlarında meşru olan vakitte bir şeyler yemiştir. Buradaki maksadı, söz konusu bayramlara has olan sadakaları dağıtmaktır. Ra­mazan bayramında verilen fıtır sadakası namaz için namazgaha gitmeden önce, kurban bayramında dağıtılan sadaka ise kurban kesildikten sonra verilir. Bu an­lamda Kurban bayramı sadakası ile Ramazan bayramındaki fıtır sadakası sadaka verilmesi bakımından birleşmekte, fakat verilen zamanlar bakımından birbirin­den ayrılmaktadır.”

Hadisten Çıkan Sonuçlar

  1.  Kurban kesmek çok önemli bir görevdir.
  2.  Eti iyi olan kurbanlar kesilmelidir.
  3.  Kurban eti dağıtılırken komşular diğer kimselere tercih edilmelidir.
  4.  Bir kimse fetva verirken soru soran kişinin çok samimi ve doğru sözlü birisi olduğunu anlamışsa ona kolaylık yolunu göstermelidir. Hatta soru soranlar iki ayrı kişi olursa bunların halini göz önünde bulundurarak aynı soruya farklı cevaplar bile verebilir.
  5. Kişi başkaları tarafından övülmesine vesile olacak bazı işlerini ihtiyaç öl­çüsünde açığa vurabilir, anlatabilir.