Küçükleri Sevmeli, Büyükleri Saymalı

By | 1 Ağustos 2019

 

Küçükleri Sevmeli, Büyükleri Saymalı

 

 

Allah Teâlâ merhameti yarattı; onu yüz parçaya böldü. Bu parçala- nnher biri gökle yerin arasım dolduracak kadar büyüktü.

Yüz parçanın sadece birini yeryüzüne indirdi.

Bir anne, bu duygu sebebiyle yavrusuna şefkat besler.

Bir hayvan, bu duygudan dolayı yavrusunun üzerine basmamak İçin ayağını kaldırır.

insanlar, cinler, yabanî hayvanlar, kuşlar, kısacası bütün varlıklar bu duygu sayıesinde birbirine merhamet eder.

Geri kalan doksan dokuz parçaya gelince; Cenâb-1 Hak onları kıya- met gününde mü’min kullarım kurtarmak İçin yanında alıkoymuştur.؛ Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur.

Gönüllerimizdeki sevgi, Allah Teâlâ’nın bize olan merhametinin bir sonucudur.