Kuba Mescidinde Kılınan Namaz

By | 5 Kasım 2014

kuba-mescidinde-kilinan-namazSehl b. Huneyf (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim evinden çıkar da; şu Mescid-i (Nebi) ile Kuba Mescidine gelerek orada namaz kılarsa umre sevabına denk sevab elde eder.”
öseyd ibn Zuheyr el-Ensârî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kuba mescidinde kılman bir namaz, umre gibi faziletlidir.”
Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), her cumartesi günü Kuba Mescidi’ne (bazen) binekli olarak ve bazen de yaya olarak gelir içerisinde iki rekat namaz kılardı.”
Kuba, Medine’nin güneyinde bulunan bir banliyödür. Kuba mescidi, Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hicreti esnasında Küba’ya vardığında yaptığı mescidin adıdır. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), Küba’da, Külsüm b. Hedm’in evinde misafir olarak kalmıştır. Külsüm b. Hedm’in hurmalarını kuruttuğu yerde işte bu Kuba mescidini inşa etmiştir.
Urve’den gelen bir rivayete göre Kuba mescidi’nin eski yüzölçümü, uzunluğu ve eni eşit olmak kaydıyla 66 zira’ idi. Hz. Osman döneminde orası genişletilmiştir.Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in cumartesi günleri Küba’ya gitmesinin sebebi; Kuba halkı Cuma günleri Cuma namazı için Medine’ye gelirdi. Bu nedenle de Cuma günleri orası ıssız kalırdı. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) cumartesi günü orayı ziyaret etmekle bu garipliği gidermiş oluyor ve oradaki halkın gönlünü kazanmış oluyordu.