Kötülük ve bedbahlık alametleri

By | 1 Ağustos 2019

,

Kötülük ve bedbahtlık alametleri

1) Göz yaşarmaz lığı (donukluğu),

2) Katı kalplilik,

3) Dünya sevgisi,

4) Uzak vâdeli emel.”