Kölelik Nedir?

By | 11 Kasım 2014

Köle HakkıKölelik: Bilindiği kadarıyla, eski Mısır, Babil, Mezopotamya, eski Yunanistan ve Roma medeniyetlerinden itibaren binlerce yıllık geçmişi olan eski inanç, felsefe ve uygarlıklarda kökleşmiş bir kurumdur.İslam dini, kölelik kurumunu, kademeli olarak kaldırmayı hedeflemiştir. İlk önce kölelerin durumlarını iyileştirme yönünde çok önemli yenilikler getirdi. Öncelikle İslam’ın getirdiği eşitlik ilkesine göre, hür-köle ayırımı yapılmaksızın bütün insanlar bir erkek ile bir kadından yaratılmıştır.
Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), savaş durumu dışında, hür bir insanı yakalayarak köleleştirmeyi yasaklamıştır.
Gönüllü olarak köle azad etme, en değerli ibadetlerden sayılmıştır.
Bazı suçların ve hatalı davranışların günahlarından temizlenmek için köle azad edilmesi şart koşulmuştur.
Köleliğin devam ettiği dönemlerde Müslümanlar, Kur’an ve Sünnetteki öğretiye uygun olarak, çoğunlukla köle ve cariyelerine birer aile üyesi olarak bakmışlar, ayrıca köle satın alıp azad ederek Allah’ın rızasını kazanmayı ahlâkî bir şuur olarak sürekli canlı tutmuşlardır.