Kişinin Sadaka Olarak Verdiği Bir Şeyi Satın Alması İle İlgili Hadisler

By | 30 Aralık 2014

kisinin-sadaka-olarak-verdigi-bir-seyi-satin-almasi-ile-ilgili-hadislerHz. Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Allah yolunda bir kimseyi ata bindirdim/ona at verdim. O kimse, yanındaki bu ata iyi bakamadığından dolayı onu zayıflattı. Ben de biraz ucuza satar zannıyla o atı satın almak istedim. Bu durumu Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e sordum. O da:

– ‘Onu satın alma. Bir dirhem gümüşe verse bile verdiğin sadakana geri dönme. Çünkü böyle verdiği sadakasına geri dönen kimse, kusmuğuna geri dönen kimse gibidir’ buyurdu.”

“Tabakât” adlı eserinden naklen ifadesine göre; Hz. Ömer’in sadaka olarak verdiği bu atın adı, “Verd” olup Temîm ed-Dârî, bu atı Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e hediye etmişti. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’de, bu atı, Hz. Ömer’e vermişti.

İbn Hacer (ö. 852/1447); Hz. Ömer’in, kendisine o atı sadaka olarak verdiği gazinin adının bilinemediğini söyler.
Her ne kadar Hz. Ömer’in, bu atı vakfettiğini söyleyenler varsa da, hadiste geçen “sadakana dönme” ifadesi, Hz. Ömer’in, atı vakfetmediğine delil gösterilmiştir.

Bir kimsenin vermiş olduğu sadakayı aynı şahıstan satın almasının hükmüne gelince, cumhur, bunun mekruh olduğunu söylemiştir. Bu hadisteki yasaklama, tenzihen mekruh içindir.

Nevevî (ö. 676/1277)’ye göre; bir malı sadaka, zekat, kefaret ve adak gibi ibadet niyetiyle veren bir kimsenin aynı malı aynı şahıstan satın alması mekruhtur. Hibe yada başka bir yolla onu kabul edip kendi iradesiyle mülkiyetine geçirmesi de böyledir.

Ayrıca sadaka olarak verilen malı alan şahıs, onu, bir başkasına satsa yada devretse, sonra sadakayı veren kimse onu , üçüncü şahıstan satın alsa, bu, mekruh olmayıp caizdir.)