Kırat

By | 5 Kasım 2014

kiratKırat: Kelime olarak denk’in yarısıdır.Burada ‘nasip’ anlamında kullanılmıştır.Ölçü olarak kullanılan kırat’ın az ve küçük değil,Allah katında daha büyük bir mükafat oldugunu ifade etmek için “iki büyük dağ gibi” ve başka bir rivayette ise “Uhud dağı gibi” ifadeler kullanılmıştır.Dolayısıyla burada verilecek mükafatın büyüklüğü anlatılmak istenilmektedir.Bir müslümanın cenazesi,Allah katında çok muhteremdir.Vefat ettiği andan itibaren defnedilinceye kadar,cenazeye gerekli hizmetlerde bulunmak çok faziletlidir.Yüce Allah’ın cenazeye hizmet edenlerin bol sevap vaat etmesi, aslında cenazeye olan ihsanın büyüklüğünü gösterir.