Kardeş Çocukları Süt Kardeşi Olabilir mi?

By | 2 Şubat 2015

kardes-cocuklari-sut-kardesi-olabilir-mi   Kardeş çocuklarını süt kardeşi yapmanın dinen bir sakıncası yoktur. Ama ileride pişman  olabileceğiniz bir durumla karşılaşma ihtimalini gözden uzak tutmamak gerekir.
Bu mesele muhtemel akraba evliliğinin önüne geçici bir tedbir olarak düşünülmektedir. Bu düşünce  bir tedbir olabileceği gibi, ileride pişmanlığa da sebep olabilir. Çünkü o günün şartlan için doğru  olan bir şey, ileride tersi olabilir.
Zamanla öyle bir evlilik düşünülür ki, fakat o zamanlar yapmış olduğunuz süt kardeşliği bunun  önüne set olabilir.
Süt hısımlığı bir zaruretten kaynaklanmaktadır. Çocuk aç kalır, annesi hasta olur veya    beslenmesinde güçlük çekilirse bir başka anneye emzirilir. Bu ve benzeri durumların dışında, durup dururken süt kardeşleri olsun diye süt verilmez.
Bununla birlikte kardeş çocuklannı süt kardeşi yapmanın dinen bir sakıncası yoktur.
Ama yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız gibi, ileride pişman olabileceğiniz bir durumla karşılaşma ihtimalini gözden uzak tutmamak gerekir.