Kadın, Erkek Hastaya İğne Yapabilir mi?

By | 30 Ocak 2015

kadin-erkek-hastaya-igne-yapabilir-miErkeğin kadına mahremiyeti erkeğin erkeğe olan mahremiyeti gibidir. Ancak iğne vurmak bir tedavi zaruretine girmektedir. Bunun için mümkünse erkeğin erkeğe iğne yapması uygun olur. Ama değilse kadının erkeğe iğne yapmasında bir sakınca olmaz.

Normal şartlarda erkek hastaları erkek sağlıkçının, kadın hastaları da kadm sağlıkçının tedavi etmesi gerekir.
Ancak hastalık hali çok zaman âcil bir durum gerektirir. Bu durumda gerek hasta için, gerekse doktor ve sağlıkçı için mahrem ve nâmahremlik aranmaz olur.

Çünkü âcil müdahale ve hayatî tehlikenin giderilmesi söz konusudur. Veya hastane şartlarında her zaman erkek-kadm ayırımı yapmak mümkün olmaz.

Hasta, evinde tedavi görüyorsa, mümkünse tedavide erkek kadm ayrımı yapar, ama bu her an hazır olmayabilir.
Bütün bu ve buna benzer şartlar göz önüne alındığında âcil hallerde ve hayatî durumlarda hasta için de, sağlıkçı için de bir sakıncadan söz edilemez.

Ancak sadece hasta olan bölgeye bakılabilir, yoksa hiç gerek yokken vücudun başka taraflarına bakmak caiz olmaz.

İğne yapma meselesine gelince; iğne kalçadan yapılıyorsa, burada erkek kadın ayrımı olmaz. Çünkü birbirlerine yabancı olan insanlar erkek olsun kadın olsun erkeğin göbekle diz arasına bakamaz.

Yani erkeğin kadına mahremiyeti erkeğin erkeğe olan mahremiyeti gibidir. Ancak iğne vurmak bir tedavi zaruretine girmektedir.

Bunun için mümkünse erkeğin erkeğe iğne yapması uygun olur. Ama değilse kadının erkeğe iğne yapmasında bir sakınca olmaz.