İtikafın Sünnetleri

By | 22 Ocak 2015

itikafİtikafın Sünnetleri
Ramazanın son on gününde itikatta bulunmak, hayır aramak ve Kadir gecesini yakalamak amacı ile müstehabtır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Şüphesiz biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesini sana ne bildirdi? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh rablerinin izniyle herbiriş için iner de, iner. O tanyeri ağarıncaya kadar selamdır.” (Kadr, 1-5)
Hz. Âişe’den, dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazanın son on gününde mücavirlik yapar (itikâf yapar) ve şöyle derdi: “Kadir gecesini ramazanın son on gününde araştırın.”
Yine ondan rivayete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kadir gecesini ramazanın son on gününün tek gecelerinde araştırın.”
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kadir gecesinde namaz kılmayı teşvik eder ve bu hususta mü’minleri gayrete getirmeye çalışırdı:
Ebû Hureyre’den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel- lem’den şöyle buyurdu: “Her kim inanarak ve (mükâfatı) ümit ederek Kadir gecesini kıyamla geçirecek olursa onun geçmiş (küçük) günahları bağışlanır.”
İtikaf ancak mescidde yapılır. Çünkü Yüce Allah: “Mescidlerde itikaf da bulunduğunuz zaman kadınlarınıza (geceleri de) yaklaşmayın.” (Bakara 187) buyurmaktadır. Ayrıca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de mescidde itikaf yapmıştır.
Itikafta bulunan kimsenin namaz, Kur’an okumak, teşbih, Allah’a hamdetmek, tehlil, tekbir getirmek, istiğfarda bulunmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e salât ve selam getirmek, dua, İlmî müzakere ve konuşmalar ve benzeri hususlarla meşgul olması müstehabtır.
Kendisine faydası olmayan söz ya da işlerle uğraşması mekruhtur. Aynı şekilde bu iş Yüce Allah’a yakınlaştırıcı amellerdendir, düşüncesi ile konuşmaması da mekruhtur.
Zorunlu ihtiyaçları için itikafta bulunduğu yerden çıkması mübahtır. Aynı şekilde saçlarını taraması, traş etmesi, tırnaklarını kesmesi, bedenini temizlemesi de mübahtır.
İtikaf, ihtiyaç olmadan dışarı çıkmak ve cinsel ilişkide bulunmakla bâtıl (geçersiz) olur.