İ’tikaf ile İlgili Sorular – 2

By | 30 Eylül 2014

itikaf-ile-ilgili-sorular1. Hangi itikaf daha efdaldır?

İtikafın efdalı, Mescid-i Haram’da (Beytullah’ta) yapılan itikaftır. Sonra itikaflar, fazilet derecesi itibariyle şöyle sıralanır:

Medine’deki Mescid-i Nebî’de, sonra Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da, sonra camilerde, sonra da cemaati bol olan mescitlerde yapılan itikaflar efdaldir.

2.Kadınlar nerede itikafa girerler?

Kadınlar, kendi evlerinin mescidinde (namaz kıldığı odasında) veya evinin bir yerini mescit ittihaz edip orada itikâf yaparlar. Bu durumda, itikâf yaptıkları yerler, kadınlar hakkında cemaatin namaz kıldığı mescitler gibi olur. Kadınlar, zaruri ve “sani ihtiyaçları olmadıkça itikâfa girdikleri yerden çıkmazlar. Kadınların evlerinde itikâf yapmaları, mescitte itikâf yapmalardan; mahalle mescidinde itikâf yapmaları da, büyük mescitlerde itikâf yapmalarından daha efdaldir. Evinde itikâf yapacak olan kadın, namaz kılmaya tahsis edilmiş bir yer yoksa evinde namaz kıldığı yerin haricinde itikâf yapabilir.

Şafîî Mezhebine göre; kadınların cami veya mescitte itikaf a girmeleri şarttır. Cami dışında yapılan itikâf caiz değildir.

3. Bir kimse mescide namaz için geldiğinde itikaf yapmış olur mu?

Mescide girmiş bulunan bir kimse, oradan çıkıncaya kadar, itikâfa niyet etmiş olsa bu da sahih olur.

4. Bir kadın, kocasından izinsiz itikafa girebilir mi?

Bir kadın, itikâf yapmayı kocasından izinsiz olarak adamış olsa, bu durumda kocasının o kadını itikâftan men etme hakkı vardır.