İsrâ ve Mi’rac Mucizesi

By | 5 Haziran 2015

isra-ve-mirac-mucizesi   Isrâ: “Gece yürüyüşü” demektir. Mi’rac ise: “Yükseğe çıkmak” anlamına ge­lir. Peygamberimiz (sav), Recep ayının 27. Cuma gecesi, Mekke’den o günün şartlarında ancak iki ayda ulaşılabilen Kudüs şehrine, oradan da göklere yüksel­miştir. Mekke’den Kudüs’e gidişine İsrâ oradan göklere yükselmesine de “Mi’rac” denir, “İsrâ ve Mi’rac” bir gece içerisinde meydana gelmiş olup, Peygamberimiz (sav)’in en büyük mucizelerindendir. “İsrâ ve mi’rac” mucizesinin İsrâ kısmı Kur’an-ı Ke rim’de şöyle anlatılmaktadır:

“Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diy( (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığı mız Mescid-i Ak- sa’ya götüren Allah eksik sıfatlardan münezzehtir; O işitendir, görendir.” (Isrâ Sûresi, 17/1)