İşlenen Suçları Bağışlamak

By | 18 Kasım 2014

suç ve cezaEnes b. Mâlik (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edilmiştir:“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e kısas cezasını gerektiren bir suçlu getirildiğinde o kimsenin ancak bağışlanmasını emr (tavsiye) ettiğini gördüm.”
Ebu’d-Derdâ’ (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Bir kimsenin vücuduna yaralanma veya bir tarafının kesilmesi gibi başına bir zarar gelir de bu kimse kendisine zarar veren kimseyi bağışlarsa Allah onun bu davranışından dolayı onu bir derece yükseltir ve bir günahını siler.”