İnsanlar Arasında Dostluğa En Fazla Hak Sahibi Annedir

By | 9 Ağustos 2014

hac-umre-seti

 

peygamber efendimizin süt anneleriEbû Hureyre radıyallâhu anh’dan, dedi ki: “Bir adam Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem’e gelerek: Ey Allah’ın Rasulü! Benim güzel sohbetime (arkadaşlığı­ma, dostluğuma) en fazla hak sahibi olan kimdir, diye sordu.

Allah Rasulü: Annendir, buyurdu. Adam: Sonra kimdir, diye sordu. Allah Rasulü: Annendir, buyurdu. Adam: Sonra kimdir, diye sordu. Allah Rasulü: An­nendir, buyurdu. Adam: Sonra kimdir, diye sordu. Allah Rasulü: Sonra baban­dır, buyurdu.”

Açıklama:

İbn Battal dedi ki: Bu hadisin gereğine göre annenin görmeyi hak ettiği iyilik, babanın üç mislidir. Bu ise hamileliğin, sonra doğumun, sonra da süt emzirmenin zorluğundan dolayıdır. Bütün bunları yalnız başına anne yapar ve onlardan dolayı oldukça zorlanır. Bundan sonra da çocuğun terbiyesinde baba ile ortak hareket eder. İşte yüce Allah’ın: “Biz insana ana-babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. Annesi onu zorlukla taşımış, zorlukla bırakmıştır. Onun taşınması ve sütten kesil­mesi de iki yılda olur. ” Buyruğunda da buna işaret edilmektedir. Bu buyrukta her ikisine iyi davranmanın tavsiye edilmesi bakımından aralarında eşitlik sözko- nusu iken, diğer üç husus sadece anne hakkında sözkonusu edilmiştir. Kurtubî der ki: Maksat annenin çocuğu üzerindeki kendisine iyi davranma hakkının daha üstün bir derecede olduğunu ve bu hususta haklar arasında bir çatışma bulunacak olursa, annenin hakkının babanın hakkına önceleneceğini anlatmaktır.