İmansız Ümit Olur Mu ?

By | 22 Kasım 2014

İmansız ümit olur mu ?

imansız-ümit-olur-muİnançsız insan, en büyük güç kaynaklarından biri olan ümitten kendini mahrum bırakır. Çünkü ümit ettirecek beklentilerin arkasında sonsuz bir güç kay­nağı yoksa, gerçekten de beklemek, ümit etmek, kendi­ni kandırmak demek değil midir?

İman olmadan ümit, ümit olmadan da hayat yaşa­namaz. Bu sebeble, inancını yitirmiş olan filozofun (Nietsche) sözü çok doğrudur:

Gerçekten de, inançsız insan için, “Ümit etmek, işkencenin en büyüğüdür.”

Her güzel şey gibi, ümidin kaynağı da imandır. Ancak Al­lah’a ve ahirete iman edenler, ümit edebilirler. İnsan, ancak ümidin verdiği güç ve sabırla ha­yatın zorluklarına katlanabilir…

İmansız ümit olur mu ?

İnancını yitirmiş olan ümidini de yitirir. Ümidini yitiren ise, herşeyi yitirir. Yaşama sevincini tü­ketir. Artık bir yığın bunalım, sıkıntı ve üzüntü peşpeşe sökün eder. Hayat çekilmez olur. Yaşamak bir yük haline gelir.

Güzel bir yaz ikindisinde, gençlerle sohbet ediyordum. Bir soru üzerine, söz, Cennet’in özelliklerine gelmişti. Cennet’in güzelliklerini duy­dukça çok hoşlanıyor ve heye­canlanıyorlardı.

Söz arasında, Cennet’teki bütün vakitlerin yaz ikindi­lerine benzeyeceğini de söyledim… Bunun üzerine, o se­ne ortaokula başlayacak olan bir delikanlı birden heyecan­la şöyle sesleniverdi:

Hocam, Allah’ımız ne kadar romantikmiş!..”imansız-ümit-olur-mu-

O’na dedim ki, “Gel bunu şöy­le ifade edelim istersen: Allah bizim hoşumuza gidecek herşeyi yarat­mış. Böylece, hem yaratılışta bir te­sadüf olmadığını, hem de bizi ne kadar çok sevdiğini göstermiştir.

Bu bıkkınlık ve bezginlik insanı intihara bile götü­rebilir. Nitekim, “Ümit etmek, işkencenin en büyüğü­dür” diyen filozof da, ağır bunalımlar içinde intihar et­miştir.

Evet, gerçekten de, imansız ümit olmuyor. Ümitsiz de sağlıklı hayat yaşanmıyor.

İmansız ümit olur mu ?