İman ve İslam ile İlgili Sorular – 2

By | 17 Eylül 2014

imanislamileilgilisorular1. İslama “Müslümanlık” da denir mi?

İslam’a “Müslümanlık” da denir. Her ikisi de hakiki dinin ismidir. Ayrıca “Şeriat” da İslam anlamına gelir.

2. Müslümanlara “Muhammedân” denir mi?

Denmez. “Muhammedân” tabiri, Hıristiyan misyonerlerince kasıtlı kullanılan, yanlış bir ifadedir. Oryantalistler bu terimi kasıtlı olarak yaygmlaştırmışlardır.

3. İmanın şartları kaçtır ve nelerdir?

İmanın şartları altıdır. Bunlar Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret Gününe, Kaza ve Kadere inanmaktır.

4. “Zarurât-ı diniyye” ne demektir?

İmanın şartlarından sayılan altı esas, zarurât-ı diniyye’dir. Bunlara inanmak dinen zorunludur. Bunlara inanmadıkça, iman etmiş olunmaz. Zarurât-ı diniyyeden (yani amentüdeki altı esastan) herhangi birini veya dinde kesin olarak sabit olan bir hükmü veya haberi inkâr etmek insanı derhal dinden mahrum bırakır.
5. “Amentü” nedir?
Amentü” zarurât-ı diniyyeden olan imanın şartlarının bir çırpıda ifadesidir. Şöyle ifade edilir:” Amentü billâhi ve melâi- ketihî ve kütübihî ve rusulihî vel- yevmil- ahiri ve bil-kaderi, hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ vel ba’sü ba’del mevt hakkun; eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ab- duhû ve rasûluhû.”
Anlamı.* Ben, Allahu Teala’ya, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin yani -takdir edilmiş şeylerin- hayır olsun, şer olsun Allahu Teala’dan olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek haktır. Ben şehadet ederim ki Allah tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v) Allahu Teala ’nın kulu ve Resûlü ‘dür.”