İman Ne Demektir?

By | 31 Mayıs 2015

iman-ne-demektirİmanın sözlük manası:

“Mutlak tasdik ve kabul” demektir. Tasdîk, tereddütsüz inanmak ve kesin kabul etmektir.
îmânın sözlük ma’nâsmda; “Kötü âkibetten (gelecekten) emîn olma, kendisini güvende hissetme, emniyet ve güven içinde olduğuna kuşkusuz inanma anlamı” vardır.
îmân kelimesi; “emn: elif,mim,nun” kökünden alınmıştır. “emn”, emîn olma, güvende olma anlamında; korkunun zıddı ve karşıtı bir kelimedir.
îmânın sözlük anlamında bulunan “Kötü âkibet (gelecekten) emîn ve güvende olma” gerçeği, âhiretle ilgili işârettir. Çünkü îmân sâhibi mü’minler, âhiret korkularından emîn ve güvende olan kimselerdir. Onları îmânları âhiretin helâk edici ateş azâbından, kabir azâbmın şiddetinden koruyup kurtaracaktır. îmânları onları (mü’minleri) cennete erdirecektir.
İslâmî bir terim olarak îmân: “Allâh’a ve Allâh’m Peygamber’i Hazret-i Muhammed (aleyhisselâm’ın) Allâh tarafından getirip haber verdiği emir ve yasaklann hepsinin hak ve doğru
olduğuna kalb ile tasdîk (kabul) ve dil ile ikrar etmek (söylemek)” demektir.