İlişkiye Sevişmeyle Başlamak Kaçınılmazdır

By | 16 Ağustos 2014

pardesu

 

evlilik4Bir hadiste Efendimiz sallallâhu aleyhi vesellem dul bir kadınla evlendiğini ha­ber veren Abdullah oğlu Cabir’e: “Bakireyle evlenseydin ya, onunla oynaşırdın, o da seninle oynaşırdı” buyurmuştur.

Diğer bir rivayette de: “Sana ne oluyor ki, bakireleri ve onlarla karşılıklı oynaşmayı (liâb) terk ediyorsun?”

Başka bir rivayette ise: “Sen onu ısırırdın, o da seni” buyurmuştur

Açıklama:

İbn-i Kayyım El-Cevziyye şöyle der: “Cima öncesi yapılması gereken şey­lerden biri de; kızla oynaşmak, onu öpmek ve dilini emmektir. Allah’ın Resûlü sallallâhu aleyhi vesellem eşiyle oynaşır ve onu öperdi. Ebu Davud’un rivayet etti­ğine göre Efendimiz sallallâhu aleyhi vesellem Aişe -radıyallâhu anh-’yi öper ve onun dilini emerdi. Cabir bin Abdullah der ki: “Allah’ın Resûlü sallallâhu aleyhi vesellem oynaşmaksızm cima yapmayı yasakladı.”

Buluşmanın başlangıcındaki bu sevişmeler ve oynaşmalar, bizzat cinsel iliş­kiden daha önemlidir. Zira cinsel ilişki öncesinde psikolojik ve duygusal bir ha­zırlık kaçınılmazdır. Çünkü cinsel hisler aniden oluşmazlar. Aksi ne tedricî (yavaş yavaş) bir şekilde oluşur ve gelişir. Ve nihayet bu olay, organsal birleşimle ve her ikisinin de duygusal ve cinsel sarhoşluk ve doyuma ulaşmasıyla son bulur. Bu hazırlık ve başlangıç merhalesinde temel rol ve görev genelde erkeğindir. Zaten çoğunlukla ilişkiye başlayan da odur. Ardından kadının sırası gelir. Onun rolü de ortaklaşma, karşılık verme, tahrik ve teşvik etme şeklindedir. Cinsel ilişkiye hazırlıkta kadının eşine icabet etmesi, ona katılması gibi önemli bir rolü olduğu­nu önemsemememiz mümkün değildir. Kadının bundan sorumlu olduğunu şu hadislerden çıkarabiliriz