İhtiyaç Fazlası Bina Edinmek İle İlgili Hadisler

By | 6 Ocak 2015

ihtiyac-fazlasi-bina-edinmek-ile-ilgili-hadislerEnes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir gün dışarı çıkıp yüksek bir kubbe görmüş
ve:

– ‘Bu (da) ne (böyle)?’ buyurdu. (Orada bulunan) sahâbîleri, ona:

– ‘Bu kubbe, Ensar’dan filanca kimseye aittir’ dediler.

Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) hoşlanmadığı bu işi içinde saklayarak sükut etti. Derken bu kubbenin sahibi, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gelip halkın içinde ona selâm verdi. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’de ondan yüz çevirdi. (Adam, selamının alınmadığını anlayınca) bu selam verme işini defalarca tekrarladı. Nihayet adam (her defasında da selamının alınmadığını görünce) Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’deki öfkeyi ve kendinden yüz çevirdiğini sezdi ve bu durumu arkadaşlarına (açarak) dert yanmış ve:

– ‘Vallahi, ben, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i(n bu davranışını) yadırgadım’ dedi. Onlar da:

– ‘Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) dışarı çıkıp senin (yüksek bir durumda olan) bu kubbeni gör(üp bundan dolayı sana böyle davran)dı’ dediler.

Bunun üzerine adam hemen kubbesine dönüp onu yerle bir edinceye kadar yıktı. Derken Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir gün (yine) dışarı çıkıp bu kubbeyi göremeyince (orada bulunan kimselere):

‘Kubbeye ne oldu?’ diye sordu. Onlar da:

‘Onun sahibi bize senin kendisinden yüz çevirdiğinden sızlandı. (Biz de durumu ona anlattık. Bunun üzerine gidip) onu yıktı’ dediler. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):

‘İhtiyaç fazlası her bina sahibi üzerine ancak ve ancak bir vebaldir’

. Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Bütün harcamalar, Allah yolunda (kişiye sevab) kazandırır. Sadece bina yapılan harcamalarda hayır yoktur.”

Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Ben, (bir gün) annemle birlikte bana ait bir duvarı çamurla onarırken Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bana uğrayıp:
– ‘Ey Abdullah! Bu yaptığında) nedir?’ diye sordu. Ben de:

– ‘Ey Allah’ın Rasulu! Bu, onarmaya çalıştığım bir şeydir’ eledim.Bunun ‘üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘(Sana gelmekte olan ölüm) işi, bu duvara gelecek olan yıkılma işinden daha hızlı olacaktır’ buyurdu.”