Hz. Peygamber (sav)’ın, Hanımları Yanında Gecelemesi

By | 6 Haziran 2015

hz-peygamber-savin-hanimlari-yaninda-gecelemesi   Resûlullah (sav), eşlerinin yanında geceleme konusunda her zaman adaletli bir taksim gözetirdi.

Ebu Davud, Hâkim ve imam Ahmed, Hz. Aişe (r.arıh)’nin Urve’ye şöyle de­diğini rivayet ederler:

“Yeğenim, Resûlullah (sav) yanımızda kalacağı geceleri paylaştırma konu­sunda bil imizi diğerine üstün tutmuyordu. Ayrıca hemen hemen her gün her bi­rimizi ziyaret eder, kadın-erkek ilişkisinde bulunmamaksızm bizimle sohbet eder ve sonunda sıra kimdeyse ona gider, onun yanında gecelerdi.” (Ebu Davud, Kitabu’n-Nikâh)

Eşlerinden Şevde bint Zem (r.anh)’a, yaşlanıp Rasûlullah (sav)’ın kendisin­den ayrılacağının farkına vardığında: “Ya Resûlallah, benim sıram Aişe’nin olsun demiş” ve Resûlullah (sav) da bunu kabul etmiştir.