Hz. Muhammed’in Peygamber Olması

By | 5 Haziran 2015

hz-muhammedin-peygamber-olmasi   Hz. Muhammed (sav), 40 yaşma geldiğinde kendisinde bazı değişiklikler görülmeye başlandı. Mekke yakınındaki Hira Mağarasına çekiliyor, günlerce kâinatın sahibi Allah (cc)’ı düşünüyordu. Rüyaları da aynen çıkıyordu. Bu durum altı ay kadar devam etti. Yüce Allah (cc) onu peygamberliğe hazırlıyordu.
Hz. Muhammed (sav), 610 yılının Ramazan ayında yine Hira Mağarasında inzivaya çekilmişti. Vahiy meleği Cebrail (as) kendisine gelerek ilk Kuran âyetlerini bildirdi. Böylece peygamberlikle görevlendirilmiş oldu. İlk gelen âyetler şöy leydi;
“Yaratan Rabbinin adıyla oku!. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Rabbin sonsuz ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O’dur. İnsana bilmediğini O öğretti.” (Alâk Sûresi, 96/1-5)
Hz. Muhammed (sav), çok heyecanlandı. Aldığı görev ve sorumluluk çok büyüktü. Bu büyük sorumluluğun etkisiyle titriyordu. Evine gelerek başından geçenleri vefakâr eşi Hz. Hatice (r.anh)’ye anlattı. Hz. Hatice (r.anh) onu olgunlukla karşıladı. Zaten onun farklı biri olduğunu biliyordu. Allah (cc)’ın yardımıyla başarılı olacağım, kendisine inanıp güvendiğini söyleyerek teselli etti. Sonra Peygamberimiz (sav)’i amcasının oğlu Varaka bin Nevfel’e götürüp durumu ona anlattı.
Varaka: “Allah’a yemin ederim ki, sen bu ümmetin peygamberisin. Sana Musa’ya gelen Cebrail gelmiştir. Kavının seni yurdundan çıkarıp seninle savaşacaktır” dedi. Peygamberimiz (sav) hayretle: “Onlar beni gerçekten yurdumdan çıkaracaklar mı?” diye sordu. Varaka: “Evet, çünkü senin gibi bir şey getirip de düşmanlığa uğramayan kimse yoktur. Eğer, o günlere ulaşsaydım, sana bütün gücümle yardım ederdim” dedi.
İlk vahiyden sonra Cebrail (as) görünmez oldu. Bir müddet Allah (cc)’tan vahiy gelmedi. Bu Hz. Muhammed (sav)’i peygamberliğe iyice hazırlamak içindi. Nitekim Peygamberimiz (sav) vahyin tekrar gelmesini arzulamaya başladı.
Nihayet vahiy meleği Cebrail (as), tekrar gelerek Müddessir sûresi’niıı ilk âyetlerini getirdi. Bu âyetlerde şöyle deniliyordu:
“Ey örtüsüne bürünen (Muhammed)! Kalk da uyar… Rabbini yücelt. Giydiklerini temiz tut. Kötü şeyleri terk etmeye devam et.”
Bu âyetlerden sonra Hz. Muhammed (sav), yakınlarından başlayarak İslâm’ı anlatmaya başladı.