Hızır alleyhisselam

By | 1 Ağustos 2019

Hızır Aleyhi selamın altında define olduğu duvarın altından çıkan altın levhada yazanlar

1) Öleceğine kesinlikle inanan kimsenin nasıl neşelene-bildiğine şaşıyorum.

2) Cehennem in varlığına kesinlikle inanan kimsenin nasıl gülebildiğine şaşıyorum.

3) Kaderin gerçek olduğuna kesinlikle inanan kimsenin nasıl üzülebildiğine şaşıyorum.

4) Dünyanın geçiciliğine ve hiç kimseye yar olmadığına kesinlikle inanan kimsenin ona nasıl güvenebildiğine şaşıyorum.

5) Lâ ilâhe illallah, Muhammedü’r-Resûlullah (Allah’tan başka ilâh yoktur ve Muhammed Allah’ın resulüdür.)”