Hicret Etmek

By | 12 Kasım 2014

Abdullah B. Abbasın Medine'ye HicretiKesîr b. Mürre (radıyallâhu anh)’dan “Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:
rivâyet edildiğine göre, Ebu Fâtıma, Kesîr b. Mürre’ye şunu anlatmıştır:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Bana öyle bir amel tavsiye et ki, onu yapıp onunla yolumu doğrultayım’ dedim. Bunun üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Hicret et. Çünkü hicret gibi amel yoktur’ buyurdu.”
Muâviye (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Tevbe vakti sona ermedikçe hicret vakti de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez.”