Her Ortamda Zikredilmeli

By | 8 Eylül 2014

namaz-kildiran-seccade

 

kuran dinlerken tesbih çekilir mi“Ey inananlar! Allah’ı çokça zikredin.”

‘Allah’ı çok zikreden erkekler ve anan kadınlar var ya; işte Allah, bunlar

için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”

“Rabbini gönülden ve korkarak, içinden hafif bir sesle, sabah-akşam an, gafillerden olma.”

• Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyuruyor:

“Allah’ı zikreden ile etmeyenin misali, diri ile ölünün misâli gibidir.” Yani, zikreden nurla hayat bulur. Allah’ı anmayan ise ölüden farksızdır.

“Size amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en iyi ve yücesini, derece­nizi yükselteni, altın ve para infâk etmekten üstün, düşmanınızla mücâhede ve savaştan daha iyi olanını haber vereyim mi?” Sahâbîler: “Evet, ya Resûlullah” dediler. Resûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi vesellem- de: “Allahu Teâlâ’yı ibâdet ve taatla zikretmektir.” buyurdular.

• Efendimiz sallallâhu aleyhi vesellem, Allahu Teâlâ’nm şöyle buyurduğunu şu Kudsî Hadiste bize bildiriyor:

“Kulum beni nasıl tanırsa ben onu öyle tanır, muamele ederim. Beni andığı sürece onunla beraberim, yanındayım. O beni gönlünde zikrettikçe ben de onu öyle zikrederim. Bir cemâatte anarsa, ben de onu daha hayırlı bir cemâatte ana­rım. Bana bir karış yaklaşırsa, ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene de koşarak giderim.”

• “Ukbe İbn Âmir’den radıyallâhu anh rivâyet edildiğine göre, o şöyle demiş­tir: Biz Suffe’de iken Resûlullah Efendimiz sallallâhu aleyhi vesellem bize geldi ve biz Suffe ehline şöyle buyurdu: “Her sabah Buthan veya Akik denilen yere gidip oradan iki sapasağlam deve getirmek istemez miydiniz? Hem de rahat bir şekil­de, akrabalardan kesilmeden ve helâlinden bu develeri getirip ondan istifâde etmeyi istemez misiniz?” “Hiç şüphesiz ya Resûlallah!” dediler. Resûlullah Efen­dimiz sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Öyleyse mescide her gün erken gitmeye bakınız. Orada Kur’an’dan hiç olmazsa iki âyet, iki devenin kazancından Allah indinde daha kârlıdır. Üç âyet öğrenip okursanız üç deveden, dört âyet öğrenip okursanız dört deveden ve öğrenip okuduğunuz âyetler adedince develer kazanmaktan daha hayırlıdır.”

• Yine Efendimiz sallallâhu aleyhi vesellem buyuruyor ki:

“Bulunduğu yerden Allah’ı zikretmeden kalkan, yani oturduğu yerde Rabbi- ni anmayan pişman olur, zarar görür. Yatağına uzanan kimse, Allah’ı hatırlama­dan yatarsa yine zararlı sayılır.”

• “Bulundukları toplantıda Allah’ı anmayan, O’ndan bahsetmeyen, yani zikredip, Peygamberi’ne salât ve selâm okumayanlar hüsrandadır. Kusur etmiş sayılırlar. Allah, dilerse bunları affeder ve dilerse azap eder.”

• “Allah’ı zikretmedikleri bir toplantıdan kalkanlar, eşeğin leşine benzer bir şeyin etrafında toplanıp kalkmış gibidirler (sevap kazanamazlar). Bunun için de pişman olurlar.”