Hayır Söylemek Yada Susmak

By | 18 Kasım 2014

susmakMüslümanın son derece dikkatli ve uyanık olması gereken hususlardan birisi de; bir günaha yada bir fitnenin çıkmasına sebep olacağı korkusuyla ağzından çıkacak sözlerdir. Bunlara dikkat etmesi ve kesinlikle hayır olacağından emin olmadıkça söylemek istediği sözü söylememesidir. Çünkü ağzından çıkacak bir söz, sebep olacağı neticeye göre hüküm alır. Harama sebep olumuşsa haram, sevaba sebep olmuşsa sevap hükmünü alır. Bu da, ancak hayır söylemekle gerçekleşir.