Hastalar Namazlarını Nasıl Kılabilirler?

By | 11 Haziran 2015

hastalar-namazlarini-nasil-kilabilirler    Hastalık, bedenin tabii halini kaybedip güçsüz duruma düşmesidir.
Hastalar da -akılları başlarında bulundukça- dinî vazifeleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bununla birlikte, dinimiz onlar için birtakım kolaylıklar göstermiştir. Namaz hususunda hastalar için gösterilen kolaylıklar şunlardır:
Hasta olan kimse gücü ölçüsünde sorumludur.
Ayakta namaz kılmaya gücü yetmeyen veya ayakta namaz kılması halinde iyileşmeği uzayacak veya hastalığı artacak olan kimse, namazını oturarak kılar. Oturarak namaz kılmaya güç yetiremeyen kimse ise -gücü ölçüsünde- ya yanüstü, ya da sırtüstü yatarak îma ile (işaretle) kılar. îma (işaret), “rükû ve sucuda işaret maksadıyla başı eğmektir”. Ayakta bir şeye dayanarak îma yapmak mümkünken, yatarak îma yapmak caiz olmaz.
îma ile de namaz kılmaya güç yetiremeyen hastanın, 24 saatlik veya daha fazla namazları, -iyileşince kaza edilmek üzere- sonraya kalır. Başka bir rivâyete göre ise 24 saatten fazla olan namazlar, bu durumdaki hastanın üzerinden -aklı başında olsa da- tamamen düşer.