Hasta Namazı ile İlgili Sorular – 2

By | 25 Eylül 2014

hasta-namazi-ile-ilgili-sorular1. Doğruca oturmaya gücü yetmeyen kimse ne yapar?

Doğruca oturmaya gücü yetmeyen kimse, duvara dayanıp yaslanarak namazını kılar ki, böyle kılması vacip olur. Genel görüşe göre böyle bir durumda olan kimsenin yatarak namaz kılması caiz değildir.

2.Ayakta durmaktan, rükûa eğilmekten ve secdeye varmaktan âciz olan kimse namazını nasıl kılar?

Ayakta durmaktan, rükûa eğilmekten ve secdeye varmaktan aciz olan kimse namazını oturarak kılmaya gücü yetiyorsa oturarak ve ima ile kılar. Secdelerini, rükûlarından daha fazla eğilerek yapar. Eğer her ikisi (rükû ile secde) müsavi bir şekilde yapılırsa, namaz caiz olmaz.

Bunun gibi, rükû ve secdeden aciz olduğu halde, ayakta durmaya gücü yeten kimsenin de namazını oturarak ve ima ile kılması müstehap olur. Şayet ima ile ayakta kılmış olsa bu da caizdir.

3. îma ile namaz kılan kimse sehiv secdesini nasıl yapar?

İma ile namaz kılan kimse, sehiv secdesini de ima ile yapar.

4. îma ile namaz kılan kimsenin bir tahtayı veya bir yastığı kendisine doğru kaldırıp onun üzerine secde etmesi nedir?

îma ile namaz kılan kimsenin bir tahtayı veya sert bir yastığı kendisine doğru kaldırıp onun üzerine secde etmesi mekruhtur. Böyle yapan bir kimsenin başı rükû için eğiliyorsa ve sonra da secde için daha fazla eğiliyorsa namazı caiz olur. Fakat genel görüşe göre, böyle yapmak caiz olmaz.

5. Alnında yara olan ve bundan dolayı alnını yere koymaya gücü yetmeyen bir kimsenin, ima ile namaz kılması caiz midir?

Caiz değildir. Bu kimse burnu üzerine secde eder. Bu mümkün olduğu halde burnu üzerine secde etmeyip ima ile kılarsa namazı caiz olmaz.