Görmediği Bir Rüyayı Gördüğünü İddia Ederek Yalan Söyleyen Kimsenin Bu Tavrı İle İlgili Hadisler

By | 30 Aralık 2014

gormedigi-bir-ruyayi-gordugunu-iddia-ederek-yalan-soyleyen-kimsenin-bu-tavri-ile-ilgili-hadislerAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim görmediği bir rüyayı gördüm diye iddia ederse (kıyamet günü) iki arpayı birbirine bağlamakla emrolunur. Fakat bunları birbirine asla bağlayamaz. Kim dinlemesini istemedikleri halde veya ondan kaçtıkları halde bir topluluğun sözünü dinlerse kulağına kıyamet günü erimiş kurşun dökülür. Kim bir suret yaparsa azaba uğratılır ve o yaptığı surete ruh vermesi istenilir, fakat (ona) ruh veremez.”
(Görmediği bir rüyayı gördüğünü iddia eden kimseye kıyamet günü.bir arpanın iki ucunu bir araya getirip düğümlemesi emredilecek, bu yerine getirilmesi imkansız olan emri yerine getirinceye kadar kendisine azab edilecektir.)