Geleceğimiz İle İlgili Birkaç Sual

By | 3 Haziran 2015

gelecegimiz-ile-ilgili-birkac-sual• Suâl: Rabbin kimdir?
Cevâb: Rabbim, Allâh’dır.
• Suâl: Seni kim yarattı?
Cevâb: Allâh Teâlâ yarattı.
• Suâl: Kimin kulusun?
Cevab: Allâh’ın kuluyum.
• Suâl: Sen nesin?
Cevab: Müslümanım (Elhamdü lillâh)
• Suâl: Peygamberin kimdir?
Cevab: Hazreti Muhammed (aleyhisselâm).
• Suâl: Babasının adı nedir?
Cevab: Abdullah’dır
• Suâl: Annesinin adı?
Cevab: Âmine.
• Suâl: Peygamberimiz nerede doğdu? Cevab: Mekke-i Mükerreme şehrinde.
• Suâl: Hangi sene ve tarihde doğdu? Cevab: 571 senesinde doğdu.
• Suâl: Nerede vefat etti?
Cevab: Medine-i Münevvere şehrinde.
• Suâl: Kaç yaşında vefat etti?
Cevab: 63 yaşında.
• Suâl: En çok kimi seversin?
Cevab: Allâh’ımı, Peygamberimi severim.
• Suâl: Müslümanlığın kitabı nedir?
Cevab: Kur’ân-ı Kerîm’dir.
• Suâl: Kur’ân nasıl bir kitabdır?
Cevab: Allâh kitabıdır. Onun içindeki sözler, hepsi Allâh Teâlâ’nm sözleri ve yüce kelâmıdır.
• Suâl: Kur’ân’ı Peygamberimize kim getirdi?
Cevab: Cebrâil (Aleyhisselâm) getirdi.
• Suâl: Cebrâil nedir?
Cevab: Cebrâil dört büyük melekten biridir.
• Suâl: Dört büyük meleği sayar mısın?
Cevab: Cebrâil, Azrâil, Mikâil, İsrâfıl.
• Suâl: Bunların vazifeleri nelerdir?
Cevab: Cebrâil: Vahiy meleğidir. Cenâb-ı Allâh’ın kitablarım peygamberlere getiren melektir. Peygamberimize Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil (Aleyhisselâm) getirmiştir.
Azrâil: Ruhları almakla görevlidir. Kendisine Melekül-mevt: ölüm meleği denir. Her eceli gelen kimsenin canını Azrâil (Aleyhisselâm) alır.
Mikâil: Rızıklann dağılmasında, yağmurlann yağmasında, rüzgârların esmesinde, nebâtâtın yetişmesinde görevlidir. Bütün canlıların rızkını Mikâil (Aleyhisselâm) dağıtır.
İsrâfıl: “Sûru” üflemekle görevlidir. Kıyametle ilgili hususlarda İsrâfıl (Aleyhisselâm) görevlidir.
Bu dört büyük meleğin emrinde görev yapan daha bir çok melekler vardır.
Meleklerin vazifeleri ayrı ayrıdır. “Hafaza Melekleri” “Münker ve Nekir” melekleri. Cennette görevli melekler, Cehennemde görevli melekler, Zebaniler!… Daha nice melekler vardır. Bunların sayısını ancak Allâh bilir.
Her meleğin vazifesi ayrıdır. İnsanların iyiliklerini kötülüklerini yazan meleklere “Kirâ- men Kâtibin” adı verilmiştir. Bunlar şerefli yazıcı meleklerdir.
Kabirde mevtâlara soru soran meleklere “Münker ve Nekir” adı verilmiştir.
İnsanların etrafında dolaşan meleklere “Hafaza melekleri” adı verilmiştir. Bunlar koruyucu meleklerdir.