Ganimet Nedir ?

By | 10 Mayıs 2014

ganimet nedirGanimet nedir ile ilgili Ayet: “(Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mubah kıldım.) Ar­tık aldığınız ganimetleri helâl ve hoş olarak yiyin. Allah’a karşı gelmek­ten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir.” (Enfal; 69)

Ganimet nedir ile ilgili Hadis: “…Kureyşten bazı kimselere dünyalık verdim, bunlar küfür ve şirk zamanına yakın olduklarından, böylece kalplerini İslâm’a ısındırmak istedim. Ey Ensâr! Herkes aldığı mallarla, koyun ve develerle evlerine dö­nerken, siz de Peygamberinizle dönmeye razı olmaz mısınız? Allah’a ye­min ederim ki, sizin Peygamberle Medine’ye dönmeniz, onların ganimet mallarıyla evlerine gitmesinden çok daha hayırlıdır.”

Ganimet nedir ile ilgili Hikâye:

Ganimetin Helal Oluşu

Peygamber Efendimiz (sav) anlatıyor: “Peygamberlerden biri savaşa çıkarken ümmetine şöyle demişti: ‘İçinizde evlenmiş fakat henüz hanı­mıyla bir araya gelmemiş biri varsa benimle gelmesin. Bir inşaata başla­yıp henüz onun çatısını tamamlamamış kimse de gelmesin, koyun ya da hamile develer almış ve bunların yavrulamasını bekleyen kimse de be­nimle gelmesin!” Peygamber bu konuşmasından sonra savaşa gitti ve ni­hayet ikindi namazı vaktinde yahut daha erken fethe geldiği şehre yak­laşınca, güneşe doğru dönerek: “Sen bir emir altındasın, ben de öyle” de­di ve: “Allah’ım! Bu güneşi benim için biraz durdur” diye dua etti. Bu Peygamber şehri fethedinceye kadar güneş yerinde durdu. Neticede bu ordu ganimetleri bir yerde topladı. Derken bu ganimeti yakmak için ateş geldi, fakat onu yakamadı. Peygamber, ordusuna: “İçinizde ganimet ma- lından alan biri var, her kabileden bir kişi bana biat ederek elimi sıksın” dedi ve biat gerçekleşti. Bu sırada bir kimsenin eli Peygamberin eline ya­pıştı. Peygamber: “Ganimet malından alan sizin kabilenizdendir. Senin kabilenden olan bütün askerler benim elimi sıkarak biat etsin” dedi. Bunun üzerine bu kabile onun elini sıktı. Derken iki yahut üç kimsenin el­leri yapıştı. Bu sefer Peygamber: “Bu işi yapan sizlersiniz” dedi. Sonra­sında onlar sığır başı gibi bir altın çıkararak onu yerdeki ganimet malı­nın içine koydular. Sonra ateş geldi ve ganimet malını yaktı. Bizden ön­ce hiçbir ümmete ganimet helal olmamıştır. Bunun sebebi Yüce Allah’ın bizim zaafımızı ve acizliğimizi görmüş olmasıdır” buyurdu. (Müslim, 3287)