Esmaül Hüsna Anlamları Ve Fazileti

By | 13 Aralık 2014

esmaül-hüsna-anlamları-ve-fazileti-Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletini her müslümanın bilmesi gereklidir. Tirmizi’den rivayetle bilindiği gibi Esmaül Hüsna isimleri 99 adettir. 99 adet esmaül Hüsna Allah’ın en güzel 99 ismi demektir. Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletini tek tek ezberleyemesekte en azından yazılı olan bir yerden hergün okumaya gayret göstermeliyiz. Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletini sizin için hem okuyacağınız afetler olarak hemde anlamları olarak şu şekilde sıraladık;

“YA ALLAHU , YA HU” her gün biner defa okunursa, Cenab’ı hak kemali yakîn ile rızıklandırır.

“YA RAHMAN” 100 defa okunursa, izni ilahi ile gafletten ve unutkanlıktan şifa bulunur. Her gün 298 defa okumaya devam edilirse bozuk işler yoluna girer. Dünyada da, ahirette de Cenabı Hakk’ın devamlı ihsan ve inayetine mazhar olunur. “

YA RAHİM” her namazdan sonra 258 defa zikreden kimseye Cenabı Hakk maddi ve manevi her türlü rızıklardan ihsan buyurur. “

YA MELİK” sabah namazlarından sonra 121 defa okunursa, Hak Teala fakirlikten kurtaracak bir kapı açar. Her gün namazlardan sonra 90 defa okuyan kimse çok mal ve mülke sahip olur, karada ve denizde her türlü belalardan uzak durur.

“YA KUDDÜS” ismi şerifini zikre devam eden kimsenin Cenabı Hakk ahlakını güzelleştirir. Kalbini nurla doldurur.

“YA SELAM” eceli gelmeyen bir hasta üzerine 121 defa okunursa , izn-i Bari ile şifaya kavuşur. Bu ismi şerifi zikretmeyi adet edinenler Cenabı Hakk’ın izni ile görünür görünmez her çeşit belalardan, ateş ve suyun zararlarından korunur. Korktuğu her şeyden muhafaza edilir. Her namazdan sonra 131 defa yahut günün herhangi bir zamanında 655 defa okuyan kimseye hiç kimse fenalık yapamaz.

“YA MÜ’MİN” bu mübarek ismi şerifi 36şar defa okuyan kimse canını, evladını, malını gelecek olan musibetlerin şerrinden muhafaza altına almış olur. Her gün sabah namazından sonra 137 defa okumayı adet edinen kimse her türlü maddi, manevi, bulaşıcı ve tıbben tedavisi mümkün olmayan hastalıklara tutulmaz.

“YA MÜHEYMİN” bu ismi şerifi okuyanlar, unutkanlık hastalığından şifaya kavuşurlar. Her namazdan sonra 145 defa zikredilirse her türlü kötülüklerden emin olunur, ve korunulur.

“YA AZİZ” kırk gün kırkar defa okuyana Cenab-ı Hak yardım eder, onu kimseye muhtaç etmez. Her gün 8836 defa okuyan ve buna kırk gün devam eden kimsenin her yerde ve her zaman sözü üstün olur. Dünyalık derdinden kurtulur. Kendisine büyük rızık kapıları açılır. İzzet ve saadeti daima artar.esmaül-hüsna-anlamları-ve-fazileti

“YA CEBBAR” sabah- akşam 21 defa okuyan kimse zalimlerin şerrinden korunur. Bu ismi şerifi devamlı okumayı adet edinen doktor tedavi ettiği hastalar üzerinde harikalar meydana getirir.

“YA MÜTEKEBBİR” ismi şerifini okuyanın hayır ve bereketi çoğalır. Her gün 662 defa “Ya Allah Ya Mütekbbir (C.C) ” diye devamlı zikrede, herkes tarafından hürmet ve saygı görür. “YA HALIK” gecenin sessizliğinde zikredenlerin kalpleri nurlanır. İşleri bir çıkmaza saplanan kimse hergün tam bir takva ile 731 defa bu ismi şerifi zikir ederse içinde bulunduğu üzüntü ve sıkıntılardan halas olur.

“YA BARİ’U” ismi celilini aralıksız yedi gün 100 er defa okuyanlar, selamete ererler. Bu ismi şerifi devamlı okumayı adet edinen kimse her zaman büyük başarılar elde eder.

“YA MUSAVVİR” akşam namazından sonra 21 defa okuyan kimseler, türlü sıkıntılardan kurtulurlar. “YA ĞAFFAR” Cuma namazlarından sonra okuyanlar Allah’ın (c.c) affına nail olurlar. Devamlı okuyan kimselerin günahları affedilip bağışlanır.

“YA KAHHAR” okuyanların nefsi emaresi zayıflar, dünyaya karşı olan sevgisi zail olur.

“YA VEHHAB” Duha (kuşluk) namazlarından sonra okumaya devam edenler, mahlûkata karşı heybetli görünürler. Rızık kapıları da onlara açılır.

“YA REZZAK”esma-i ilahisi sabah namazlarından sonra evin dört köşesine (Kıble tarafından başlanılarak) okunursa rızkın çoğalmasına vesile olur.

“YA FETTAH” sabah namazlarından sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak 71 defa okuyanın kalbi nurlanır, temizlenir. İşleri kolaylaşır.

“YA ALİM”ismi şerifini her namazdan sonra 150 defa zikreden kimseye Cenabı Hakk dünyevi ve uhrevi ilim kapıları açar.

“YA ALLAMEL ĞUYUB” okuyanlar ise ricati gayb ile konuşurlar.

“YA KABİD” kırk gün birer ekmek parçasına yazılarak yenirse, açlık hissi duyulmaz. Bu mübarek ismi okuyanların dostları çoğalır.

“YA BASİD” duha namazlarından sonra eller semaya doğru kaldırılarak, onar defa okunur, yüze sürülürse, ilahi rızık kapıları açılır.

“YA HAFİD” 50 defa okuyanların işleri görülür, sıkıntıdan emin olurlar.

“YA RAFİU” 70 defa zikredenler, zalimlerin şerrinden emin olurlar. Her gün 362 defa okumaya devam eden kimse herkes tarafından sevgi ve hürmet görür.

“YA MUİZZ” ismi şerifini Cuma ve Pazar geceleri 40’ar defa okuyanlar mahlukata karşı heybetli görünürler.

“YA MÜZİLL” 75 defa okuyarak, secdeye varılıp, dua edilirse, zalim ve hasedcilerin şerrinden emin olunur.

“YA SEMİ” Cuma günü duha namazını müteakip zikredenlerin duası kabul olunur.

“YA BASİR” ism-i celilini Cuma namazından önce yüz kere okuyanların basiretini Cenabı hak açar. Sözünde ve işlerinde onu muvaffak eder.

“YA HAKEM” abdestli iken gecenin sessizliğinde iç huzur ile okuyanların Allah (C.C) iç alemini sırlarla doldurur.

“YA A’DLU” yirmi parça ekmeğe yazılır, yenirse, bütün mahlukat o kişiye itaat eder

“YA LATİF” 133 defa okuyanlar çeşitli elemlerden huzura kavuşurlar her namazdan sonra 129 defa bu ismi şerifi zikredenlerin tuttuğu her iş, muvaffakiyetle neticelenir..

“YA HABİR” ismini yedi gün iç coşkunluğu içinde okuyanlar, ruhaniyet kazanırlar, eşyanın sırrına vakıf olurlar. Zalimin yanında bulunan kişi okumaya devam ederse, şerrinden halas olur.

“YA HALİM” ismi şerifi ile muamele edilen su, bereketi arzulanan nesneye sürülürse, bereketlenir. Deniz vasıtasına sürülürse, deniz afetinden selamette olunur.

“YA AZİM” bu mübarek ismi şerifi çok çok okuyanlar, elemlerden kurtulup, şifaya kavuşurlar.

“YA ĞAFUR” çeşitli elemlere ve sıtmaya karşı, üç defa yazılarak taşınırsa şifaya kavuşulur. “YA ŞEKUR” kendinde nefes darlığı, vücudunda bir ağırlık, yorgunluk hissedenler 41 defa yazarak, suyunu içerler, bir kısmını da sürünürlerse Allah’ın izni ile şifaya kavuşurlar.

“YA ALİYY” yazılarak, sabi üzerine bağlanırsa, zihni gelişir. Fakir üzerine bağlanırsa, gani olur.

“YA KEBİR” okumaya devam edenlerin, ilmi ve bilgisi artar. Anlaşamayan karı-kocanın yemeklerine katılırsa, anlaşır ve güzelce geçinirler.

“YA HAFIZ” okumaya devam edenler korktuklarından emin olurlar. Yazıp üzerinde bulunduranlar, yırtıcı hayvanların arasında bulunsalar, onlardan zarar görmezler.

YA MUKİT” bir kabın üzerine yedi defa okunup, yine aynı kabın üzerine yazılıp, yolculuğa çıkıldığında bu kaptan su içilirse, yolculuğun sıkıntı ve vahşetinden emin olunur.

“YA HASİB” düşmanından korkan kişi Perşembe gününden başlayarak bir hafta, hergün 77 defa okursa korktuğundan emin olur.

“YA CELİL” ismi şerifini okumaya devam edenlerin, veya misk ve safranla yazıp taşıyanların şanı yüce olur.

“YA KERİM” ismi şerifini okuyanların bereketleri çoğalır.

“YA RAKİB” okumaya devam edenler yitiğini bulurlar.

“YA MÜCİB” okuyanların dualarına çabuk cevap verilir.

“YA VASİ’U” okuyanlar hırs ve sıkıntıdan selamete ererler.

“YA HAKİM” okumaya devam edenlerin ilahi hikmet kapıları açılır. Korktuklarından emin olurlar.

“YA VEDUD” bin defa bir yemeğin üzerine okunarak aralarında geçimsizlik bulunan ailelere yedirilirse, aralarındaki soğukluk muhabbete dönüşür.

“YA MECİD” kameri ayların ortasında oruç tutulur ve iftar zamanında da bu ismi şerif okunursa maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşulur.

“YA BAİS” yatağında elini göğsüne koyarak, yüz defa okuyanın kalbi nurlanır, hikmet ve ilimle rızıklanır.

“YA ŞEHİD” ismi celili asilerin ıslahı için okunur. Asilerin başından tutularak, birkaç defa okunursa tesir icra eder.

“EL HAK” ismi şerifi kare bir kağıdın dört köşesine yazılıp, seher vakti avucun içine alınarak, Cenab’ı Hakk’a dua edilirse, dua kabul olunup, bütün işleri kolaylaşır.

“YA VEKİL” okumaya devam edenlere, gelen musibetler,geriye çevrilir. Rüzgarın şiddetinden, gökyüzünün gürültüsünden emin olur. Rızık kapıları da açılır.

“YA KAVİYY” okuyanların, himmeti artar. Cılız ve zayıflar okurlarsa, kuvvetlenirler.

“YA METİN” ismi celilini okumaya devam edenler, maddi ve manevi kuvvete ererler.

“YA VELİYY” ismi şerifini çok çok okuyanların, kıyamet gününde hesabı kolay görülür. “YA HAMİD” çokça okuyanların ahlakı övgüye layık olur. Güzel amel ve söz sahibi olurlar. “YA MUHSİ” ismi celil-ini okuyanlara bütün kalpler itaat eder.

“YA MUHYİ” firarından endişe edilenlere birkaç ekmek parçasına okunarak yedirilir.

“YA MUMİT” okumaya devam edenler, nefsi emarenin şerrinden emin olurlar.

“YA KAYYUM” ismi celilini okumaya devam edenlerin uykusu ve unutkanlığı zayif olur. “YA VACİD” ismi celili lokma üzerine okunup yenirse, kalbi kuvvetlendirir.

“YA MACİD” ismi şerifini kendinden geçinceye kadar okuyanların kalpleri nurlanır.

“YA VAHİD” kalbi yorgunluktan ve mahlukatın korkusundan emin olmak için bin defa okunur. “YA SAMED” 520 defa okuyan açlık hissi duymaz. 100 defa okuyanlar salaha (kurtuluşa) erer, yazılarak suyu içirilen kimsenin iradesi kuvvetlenir.

“YA KADİR” abdest alındıktan sonra 100’er defa okuyanlar, düşmanına karşı zafere ererler. “YA MUKTEDİR” uyanınca okuyanların işini Hak Teala tedbir eder.

“YA MUKADDİM” ismi celilini düşmana karşı okuyan kuvvete nail olur.

“YA MÜAHHİR” okuyanlar tevbe edip takvaya ererler.

“YA EVVEL” ismi şerifini okuyan yolcu, seferin sıkıntılarından kurtulur.

“YA AHİR” günde 100 defa okuyanların kalbinden Hak’tan başkası çıkar.

“YA ZAHİR” ismi celilini işrak vaktinde (güneş doğduktan sonraki vakit) okumaya devam edenlerin kalbi nurlanır.

“YA BATIN” ismi şerifi her namazdan sonra 62 defa zikreden kimse korktuğundan emin, ve nefsi mutmain, kalbi geniş, iç alemi nurlu olur.

“YA VALİ” ismi celilini okuyanlar türlü afetlerden muhafaza olurlar.

“YA MÜTEALİ” okumaya devam edenler salaha (kurtuluşa) ererler.

“YA BERR” ismi celilini okuyanlar mahlukatın şerrinden emin olurlar.

“YA TEVVAB” ismi şerifini duha namazından sonra 360 defa okunursa yapılan tevbe kabul olunur.

“YA MÜNTEKİM” düşmanına karşı zayıf olan okumaya devam ederse, Cenab’ı Hak intikamını zalimlerden alır.

“YA AFÜVV” ismi şerifini okumaya devam edenler, Cenab’ı Hakk’ın rızasına nail olurlar. “YA RAUF” ismi celilini gazablı zamanında on defa okuyarak salavatı şerife getirenin gazabı söner.

“YA MALİKÜL MÜLK” okumaya devam edenler fakirlikten kurtulurlar.

“YA ZÜL’CELALİ VEL İKRAM” okumaya devam edenler, izzet ve şerefe nail olurlar. Duaları da kabul olur.

“YA MUKSİD” ismi celiline devam edenler, ibadet esnasında arız olan vesveseden kurtulurlar.

“YA CAMİ’U” okuyanlar maksatlarına nail olurlar.

“YA ĞANİYY” ismi celili hasta üzerine okunursa şifaya kavuşulur. Bu mübarek ismi okuyanlar maddi ve manevi zenginliğe ererler.

“YA MUĞNİ” ismi celilini günde bin defa okuyan fenalık yüzü görmez.

“YA MANİ’ “ okuyanlar kendilerine zarar vermek için yönelen şeylerin önüne geçmiş olurlar.

“YA DARR” ismi şerifini Cuma geceleri 100 er defa okuyan kimselere mahlukat takarrub eder.

“YA NAFİ” ismi celiline devam edenler güzel bir hayat içinde yaşarlar.

“YA NUR” okuyanların kalpleri, kalıpları nurlanır.

“YA HADİ” ismi celilini okuyanlar hidayete ererler. Beldelere hükmedecek kuvvete sahip olurlar.

“YA BEDİ’U” ismi şerifini yetmişbin defa okuyanlar zarar ve ziyan verici şeylerin şerrinden kurtulup muratlarına hasıl olurlar.

“YA BAKİ” mübarek ismini bin defa okuyan çeşitli sıkıntılardan kurtulur.

“YA VARİS” hayrette kalan kimse akşamla yatsı arasında bin kere okursa o illetten kurtulur. “YA RAŞİD” yatsıdan sonra 100 defa okuyanların amelleri kabul olur.

“YA SABUR” güneş doğmadan evvel 100 defa okuyanlar şiddet ve meşakkat yüzü görmezler.