Dört Mezhebe Göre Zekât Verilecek Kimseler – 8

By | 10 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-zekat-verilecek-kimseler-8– Kadının kocasına zekât vermesi caiz midir? Ebu Hanife’ye göre caiz değil, Şafiî’ye göre caizdir. Malik şöyle demiştir“Koca karısından aldığı zekâttan eşine yapacağı masraf hususunda yararlanıyorsa caiz olmaz.Ancak eşine yapacağı masrafların haricinde -başka karısından olan fakir çocuklarına veya başka yere- harcamakta bu zekâttan yararlanıyorsa caiz olur.”

Bu hususta Ahmed b. Hanbel’den iki rivayet olup makbul olanı caiz olmamasıdır.

– Cami yapımı veya cenaze kefenlenmesi için zekât vermenin caiz olmadığında ittifak vardır.
– Mezhep imamları farz olan zekâtı Beni Haşim soyundan olanlara vermenin haram olduğunda ittifak etmişlerdir. Bunlar Beni Haşim soyunda beş boydur: Hz. Ali’nin çocukları, Hz.Abbas’ın çocukları, Hz. Ca’ferin çocukları, Akil’in çocukları, Haris b.Abdulmuttalib’in çocukları. Abdulmuttalib soyundan gelenlere zekât vermek hususunda ihtilaf vardır: Malik ve Şafiî’ye göre haram, Ahmed b. Hanbel’in iki rivayetinden makbul olana göre de haram, Ebu Hanife’ye göre caizdir.

Beni Haşim’in kölelerine de zekât vermek Ebu Hanife, Ahmed b. Hanbel ve sahih olan Malik ve Şafiî görüşlerine göre haramdır.