Dört Mezhebe Göre Zekât Verilecek Kimseler – 4

By | 9 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-zekat-verilecek-kimseler-4– Borçlular: (Ayette geçen) Gârimûn’dan maksat borçlu olanlardır. Bunda ittifak vardır. Hem zengin, hem de borçlu olan kimseye zekât verilir mi? Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre verilmez. Şafiî’den makbul olan rivayete göre verilir.

– Allah yolunda olanlar: Allah yolunda olanlar, savaşanlardır. Ahmed b. Hanbel’den gelen iki rivayetin en makbul olanına göre hac da “Allah yolunda” olanlardan sayılmıştır.

– Yolda kalanlar:Yolcu ittifakla yolda kalanlar demektir.Yolcunun sekiz sınıftan birisi olarak zekâtten payı üzerinde ittifak ettikten sonra yolcunun nasıl olması gerektiğinde ihtilaf vardır:

Ebu Hanife ve Malik’e göre henüz yolculuğa başlama durumunda olan kimse yolcu değildir. Yolcu, seyahate çıkmış olup bir yerden geçmekte olan kimsedir. Şafiî’ye göre bunların her ikisi de “yolcu”durlar. Ahmed b. Hanbel’den bu hususta iki rivayet olup makbul olanı Ebu Hanife ve Malik’in görüşü gibidir.