Dört Mezhebe Göre Zekât Verilecek Kimseler – 3

By | 8 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-zekat-verilecek-kimseler-3– Kalbi İslama ısındırılacaklar: Ebu Hanife’ye göre bunlarla ilgili hüküm kaldırılmıştır. Ahmed b. Hanbel’den de böyle bir rivayet vardır. Malik’ten meşhur rivayete göre Müslümanların onlara ihtiyacı kalmadığı için zekâttan onlara verilecek pay yoktur. Bununla beraber İmam Malik’ten bu tip kimselere ihtiyaç olursa veya İslama bir düşmanlıkları dokunacaksa bunlara devlet başkanı gerekçenin varlığı sebebiyle yeniden zekât verilmesini emredebilir, rivayeti de vardır. Şafiî mezhebinde bu hususta iki kavil olup bunlara Hz. Pe gamber’den sonra zekât verilip verilmeyeceği ihtilaflıdır. En sahih olanı bunlarla ilgili hükmün kaldırılmayıp bunlara zekât verileceğidir. Ahmed b. Hanbel’den de böyle bir rivayet vardır. – Köleler: Köleden maksat, Malik dışındaki mezhep imamlarına göre mükatebtir. Hanefî ve Şafiî mezheplerinde (bir kimse) zekâtını iki adet mükatebe verebilir. Malikî mezhebine göre bu caiz olmaz. Çünkü Malikî’ye göre (ayette geçen) rikab (yalnız mükateb değil, genel olarak) kölelerdir. Malik’e göre zekât parası ile bir köle alınıp azad edilir. Ahmed b. Hanbel’den de böyle bir ri­vayet vardır.