Dört Mezhebe Göre Oruç

By | 8 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-oruc – Mezhep imamları aşağıdaki hususlarda ittifak etmişlerdir:

a) Ramazan orucu islamın esaslarından birisi olup müslümanlara kesin olarak farzdır.

b) Müslüman, akıllı, ergenlik çağına gelmiş (kadınlara göre âdet ve lohusalık hallerinden) temiz, yolculuk halinde olmayan ve tutmaya gücü yeten kimselere Ramazan orcunu tutmak farzdır.

c) Adet kanaması veya lohusalık halindeki kadınlara Ramazan orucunu tutmak haram olup, bu halde iken tuttukları halde sahih olmaz, daha sonra kaza etmeleri gerekir.

Gebe ve emzikli kadınlara kendi canlarına veya çocuklarının canına bir zarar gelmesinden korkarlarsa Ramazan orucunu yemeleri mübah (serbest) olup, (buna rağmen) şayet oruç tutarlarsa sahih olur. Eğer çocuğu bir zarar erişmesinden korkarak orucu yemişlerse orucu kaza etmek ve (yenen) her gün için bir müdd kefaret vermek gerekir Bu, Şafiî’de tercih edilen ve Ahmed b. Hanbel’in görüşüdür.
Ebu Hanife’ye göre bu durumdaki kadına kefaret yoktur.

Malik’e göre bu hususta iki rivayet vardır:

a) Çocuğu için korkan kadına orucu yemek vaciptir, gebeye değildir.
b) Bunlara kaza gerekmez.
İbn-i Ömer ve ibn-i Abbas “Bu durumdaki kadınlara kefferat vacip olur, kaza gerekmez” demişlerdir.