Dört Mezhebe Göre Oruç – 16

By | 8 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-oruc-16– Ramazan orucunu tutan kimseye (bayramdan sonra) Şevval ayından altı gün oruç tutmak ittifakla müstehaptır. İmam Malik bu orucun müstehap olduğunu söyledikten sonra Muvatta isimli eserinde şöyle demiştir:

“Hocalarımdan bu orucu tutanı görmedim. Bu orucun farz olduğunun sanılmasından korkarım.”

– Eyyam-ı bıyz -ki (her hicri ayın) 13. 14. 15. günleridir- orucunu tutmak ittifakla müstehaptır.
– Farz olan ibadetlerden sonra hangi amelin daha faziletli olduğunda ihtilaf vardır:

Ebu Hanife ve Malik’e göre farz-ı ayn olan amellerden sonra ilimden daha faziletli bir şey yoktur. Daha sonra cihad gelir.
Şafiî şöyle demiştir:

“Bedenle yapılan ibadetlerin en faziletlisi namazdır.” Ahmed b. Hanbel de şöyle diyor: “Farzlardan sonra cihaddan daha faziletli bir şey bilmiyorum.”