Dört Mezhebe Göre Oruç – 15

By | 10 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-oruc-15– Oruçlu kimse gününü; günün tamamını uyuyarak geçirse orucu sahihtir. Şafiî alimlerinden İstahrî’ye göre bu kimsenin orucu batıl olur.
– Ramazandan herhangi bir kısmını tutamayan kimseye onu kazasını geciktirmesi caiz olmaz. Şayet özürsüz olarak geciktirir ve bir diğer Ramazan girerse günahkar olur ve o kimseyebu kazası geciken günleri kaza etmekle beraber her gün için bir müdd ağırlığında (sadaka) vermesi gerekir. Bu Hanefî dışındaki mezheplerin görüşüdür. Hanefî’ye göre geciktirmek caizdir. (Gecikmeden dolayı) kefaret de gerekmez. Müzenî de bunu tercih etmiştir.

Kazaya kalan günlerini kaza etme imkanı bulmadan bu kimse ölse, günahkar olmaz. Bundan dolayı bir şey yapmak gerekmez. Bunda ittifak vardır. Ancak Tavus ve Katade’den hergün için bir yoksulu doyurmak gerektiği rivayet edilmiştir.

Şayet kaza etmek imkanı bulur da (kaza etmeden) ölürse hergün için bir müdd vermek gerekir. Bu Ebu Hanife ve Malik’e göredir. Şu kadar ki Malik’e göre ölen kişi vasiyet etmedikçe velinin bunu vermesi gerekmez. Şafiî’nin bu hususta iki kavli olup yeni ve esahh olanı her gün için bir müdd gerektiği, eski ve tercih edilmiş fetva verilen kavli ise velinin o kimsenin yerine(kaza etmediği günlerin yerine) oruç tutmasıdır. Burada sözü edilen veli ölünün (uzak- yakın) her yakındır.

Ahmed b. Hanbel’e göre ise (vefat eden kişinin kaza etmediği orucu) adak orucu idiyse veli onun yerine tutabilir. Ramazan orucu idiyse yerine yoksul doyurulur.