Dört Mezhebe Göre İtikaf

By | 10 Haziran 2015

Itikâfın meşru bir ibadet olduğunda ittifak vardır. İtikâfın her vakit yapılması müstehaptır. Ramazan ayının son on gününde yapılması Kadir gecesini arayabilmek için daha faziletlidir. Kadir gecesinin Ramazanda arandığında ve Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğunda ittifak vardır. Ancak Ebu Hanife’ye göre Kadir gecesi (yalnız Ramazanda olmayıp) yılın tamamındadır. İbn-i Atiyye’nin dediği gibi ondan Kadir gecesinin artık (Hz. Peygamberden sonra) kaldırıldığı rivayet edilmiştir. Fakat bu reddedilmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu görüşünde olanlar, hangi gece daha ümitlidir? İhtilaf etmişlerdir. Şafiî’ye göre Kadir gecesi için en ümitli gece Ramazanın I l.veya 23.gecedir. Malik’e göre gece belirtmeksizin Ramazanın son günündeki tek gecelerdir. Ahmed b. Hanbel’e göre ise 27. gecedir.

– itikâf ancak mescide sahih olur. Bu Malik ve Şafiî’ye göredir. Fakat daha büyük camide olması dahi iyi ve daha faziletlidir. Ebu Hanife şöyle diyor:
“Erkek kısmının itikâfı ancak cemaatle namaz kılınan camide sahih olur.” Ahmed b. Hanbel’de şöyle diyor: “İtikâf ancak Cuma namazı kılınan camide sahih olur.” Huzeyfe’den itikâfın ancak üç mescidde sahih olduğu rivayet olduğu rivayet edilmiştir.